Doga Svetlana

Numărul individual al auditorului: 
0802122
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000122 din 08.02.2008

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„AUDITINFORMSERVICE” SRL nr. 1904074
MD -2009, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 47 tel. 022281177 tel. 069110733cs