Dolghi Cristina

Numărul individual al auditorului: 
0802029
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000029 din 08.02.2008
AA nr. 000003 din 08.02.2008

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„FLAGMAN -D” SRL nr. 1903044
MD -2071, mun. Chişinău, str. Liviu Deleanu, nr. 2, of. 4 tel. 022279998 tel. 069955822 www.fmd.md