Dumanova Liudmila

Numărul individual al auditorului: 
0802023
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000023 din 08.02.2008

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„LEXAUDIT-LD” SRL nr. 1904079
MD-2042, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 18/1, ap. 108 tel. 022340988 tel. 069072403