Gherman Galina

Numărul individual al auditorului: 
1606103
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000041 din 16.06.2016
AIF nr. 0031 din 02.03.2020

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

ÎCS „ERNST & YOUNG” SRL nr. 1903059
MD -2012, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 51 tel. 022214040 tel. 068175551 www.ey.com