Iovu Angela

Numărul individual al auditorului: 
0802102
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000102 din 08.02.2008

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„AVEGA -AUDIT” SRL nr. 1903033
MD -2068, mun. Chișinău, bd. Moscova, nr. 16, ap. 47 tel. 022490548 tel. 022444145 tel. 069773550