Jecova Nadejda

Numărul individual al auditorului: 
0802225
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000226 din 08.02.2008

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„BCI -AUDIT” SRL
nr. 1904070

MD -2012, mun. Chișinău
str. Mihai Eminescu, nr.27, ap. 1
tel. 022234785