Jivalcovschi Igor

Numărul individual al auditorului: 
0802057
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000057 din 08.02.2008

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„CONSULTING -MODERN” SRL nr. 1902008
MD -2003, mun. Chişinău, or. Durleşti, str. Petru Rareş, nr. 17A tel. 022584316 tel. 069169127 tel. 060889333