Lapiţkaia Liudmila

Numărul individual al auditorului: 
0802086
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000086 din 08.02.2008

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„EUROPRO -AUDIT” SRL nr. 0902014
MD -2075, mun. Chișinău, str. Igor Vieru, nr. 1, of. 123 tel. 069475964 tel. 069951895