Midrigan Nadejda

Numărul individual al auditorului: 
1812134
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000068 din 26.12.2018

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„TOP AUDIT” SRL nr.1902026
MD -2071, mun. Chişinău, str. Liviu Deleanu, nr. 4 ap. 5 tel. 067313131