Nagailîc Ion

Numărul individual al auditorului: 
0802078
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000078 din 08.02.2008

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„INVEST AUDIT” SRL
nr. 1903036

MD -2071, mun. Chişinău
str. Alba -Iulia, nr. 89/1, ap. 76
tel. 069235468