Placinta Irina

Numărul individual al auditorului: 
0802052
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000052 din 08.02.2008
APFN nr. 0000016 din 12.03.2011

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„AC-AUDIT” SRL
nr. 1904071
„AUDIT-REAL” SRL
nr. 1904080
MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr. 200, bd. 236 tel. 022755422