Popa Emilia

Numărul individual al auditorului: 
0802117
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000117 din 08.02.2008
AA nr. 000006 din 08.02.2008
AIF nr. 0004 din 27.06.2008

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„GRANT THORNTON AUDIT” SRL nr. 1902020
MD -2005, mun. Chișinău, str. Gr. Ureche, nr. 69 tel. 022860571 www.grantthornton.md