Popov Dan

Numărul individual al auditorului: 
0802124
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000124 din 08.02.2008
AA nr. 000004 din 08.02.2008

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

”DD CONSULTING” SRL nr. 1904061
MD -2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 73/1, bir. 102 tel. 022856577