Ratcov Maria

Numărul individual al auditorului: 
0802024
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000024 din 08.02.2008

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„MODERN AUDIT” SRL nr. 1905094
MD -2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni, nr. 57/1, of.214 022824082