Şcerbatiuc Valentin

Numărul individual al auditorului: 
0802068
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000068 din 08.02.2008