A N U N Ț

Instituția Publică  „Consiliul de supraveghere publică a auditului”  vă informează că la data de 29 noiembrie 2019, ora 09-00, se va desfășura  examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor.

Persoanele fizice care au depus cerere de participare la examen sunt obligați să achite în termen de pînă la 5 zile lucrătoare înainte de data examenului plata pentru admiterea la probele scrise, în mărime de 1395,00 lei.

Rechizitele bancare ale Consiliului:
I.P. „Consiliul de Supraveghere Publica a Auditului”
c/f 1008601000134
Ministerul Finantelor - Trezoreria de stat
Codul IBAN MD60TRPCCC518430A01390AA

Locul desfășurării examenului va fi adus la cunoștința participanților prin e-mail, cu cel puțin 10 zile înainte de data examenului.

Va informăm, că examenele pentru obținerea certificatului de calificare al auditorului se prelungesc pînă în luna decembrie 2019 și se vor desfășura în ultima decadă a lunii.