A N U N Ț

cu privire la desfășurarea examenului pentru obținerea calificării profesionale de auditor.

Instituția Publică  „Consiliul de supraveghere publică a auditului”  vă informează că la data de 20 decembrie 2019, ora 09-00, se va desfășura  examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor.
Locul desfășurării examenului este str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni nr. 57/1, sala de ședințe de la parter.
Persoanele fizice care au depus cerere de participare la examen sunt obligate să achite în termen de pînă la 5 zile lucrătoare înainte de data examenului plata pentru admiterea la probele scrise, în mărime de 1395,00 lei.

Rechizitele bancare ale Consiliului:
I.P. „Consiliul de Supraveghere Publica a Auditului”
c/f 1008601000134
Ministerul Finantelor - Trezoreria de stat
Codul IBAN MD60TRPCCC518430A01390AA