A N U N Ț cu privire la desfășurarea examenului pentru obținerea calificării profesionale de auditor

Instituția Publică  „Consiliul de supraveghere publică a auditului”  vă informează că în luna februarie se va desfășura examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor.

Data și locul desfășurării examenului vor fi aduse în prealabil la cunoștința participanților pe pagina oficială a Consiliului de supraveghere publică a auditului.

Pentru admiterea la examen, persoana fizică va depune cerere conform anexei nr.5 la Regulamentul privind certificarea auditorilor (Decizia nr.16 din 14.08.2019)  pînă la data de 1 a lunii februarie și va achita plata în mărimea stabilită la art.39 alin.(3) lit.d) al Legii nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare înainte de data examenului.