A N U N Ț

Instituția Publică  „Consiliul de supraveghere publică a auditului”  vă informează că la data de 28 februarie 2020, ora 09-00, se va desfășura  examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor.

Persoanele fizice care au depus cerere de participare la examen sunt obligate să achite în termen de pînă la 5 zile lucrătoare înainte de data examenului plata pentru admiterea la probele scrise, în mărime de 1590,60 lei.

Rechizitele bancare ale Consiliului:

I.P. „Consiliul de Supraveghere Publica a Auditului”
c/f 1008601000134

Ministerul Finanțelor - Trezoreria de stat
Codul IBAN MD60TRPCCC518430A01390AA

Locul desfășurării examenului este str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni nr.61, în incinta Blocului A al Academiei de Studii Economice din Moldova, etaj 9, sala 904.