Coţoban Svetlana

Numărul individual al auditorului: 
0802103
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000103 din 08.02.2008

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

”START AUDIT„ SRL
nr. 2002107
MD- 2060, mun. Chişinău, str. Cuza Vodă 17/7, ap. 70
tel. 069320075