Damaschina Tatiana

Numărul individual al auditorului: 
0802007
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000007 din 08.02.2008

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

”BRODSKY USKOV LOOPER REED AUDIT” SRL
nr. 1903031

MD-2001, mun.Chișinău
str. Mihail Kogălniceanu, nr. 17
tel. 022232324
tel. 078333600
tel. 069137095
www.bulr.com