Ciolac Vasili

Numărul individual al auditorului: 
0802232
Seria, numărul şi data eliberării certificatului de calificare al auditorului: 

AG nr. 000233 din 08.02.2008

Denumirea, sediul, pagina web oficială, nr individual şi nr de tel al entităţii de audit în care îşi desfăşoară activ. auditorul: 

„CIOLAC AUDIT” SRL
nr. 2002108
MD-2001, mun. Chișinău, bd. D.Cantemir, nr. 5, ap.14
tel. 022540212,
tel. 068540499