Decizii

Decizia nr.27 din 28 octombrie privind suspendarea activității auditorului Zapolschi Veronica

Decizia nr.26 din 28 octombrie privind suspendarea activității auditorului Graur Nicoleta

Decizia nr.25 din 28 octombrie privind suspendarea activității auditorului Morari Veronica

Decizia nr.24 din 28 octombrie privind suspendarea activității auditorului Grumeza Dumitru   

Decizia nr.23 din 28 octombrie 2019 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de certificare a auditorilor de pe lîngă Consiliul de supraveghere publică a auditului

Decizia nr.22 din 02 octombrie 2019 cu privire la aprobarea Metodologiei privind controlul extern al calității auditului

Decizia nr.21 din 28 august 2019 privind aprobarea Informației privind piața serviciilor de audit în anul 2018

Decizia nr.20 din 14 august 2019 privind suspendarea activității auditorului Casîm Marina;

Decizia nr.19 din 14 august 2019 privind aprobarea  Informației privind factorii care generează riscuri reduse și sporite de spălare a banilor și finanțării terorismului;

Decizia nr.18 din 14 august 2019 privind aprobarea  Raportului de activitate al Consiliului de supraveghere a activității de audit de pe lîngă Ministerul Finanțelor pentru perioada 01.01.2018-31.08.2018 și Raportului de activitate al I.P. „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru perioada 01.09.2018-31.12.2018, conform   anexei nr.1 și nr.2;

Decizia nr.17 din 14 august 2019 privind aprobarea Regulamentului privind controlul extern al calității auditului;

Decizia nr.16 din 14 august 2019  privind aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea auditorilor;

Decizia nr.15 din 06 august 2019 privind aprobarea Normelor de pregătire profesională a stagiarilor în audit;

Decizia nr.14 din 28 mai 2019 privind aprobarea Normelor privind termenele de achitare a plăților și cotizațiilor;

Decizia nr.13 din 05 aprilie 2019 cu privire la anularea Deciziei nr.04 din 24.04.2014 cu privire la retragerea certificatelor de calificare unor auditori, în partea ce ține de auditorul Petrusenco Ruslan;

Decizia nr.12 din 20 februarie 2019 cu privire la reconfirmarea Componenței nominale a Comisiei de certificare a auditorilor;

Decizia nr.11 din 01 februarie 2019 cu privire la suspendarea activității în calitate de auditor pentru Usatîi Serghei;

Decizia nr.10 din 15 ianuarie 2019 cu privire la suspendarea activității auditorului pentru Gherciu Ecaterina;

Decizia nr.09 din 15 ianuarie 2019 cu privire la suspendarea activității în calitate de auditor pentru Galben Victoria;

Decizia nr.08 din 15 ianuarie 2019 cu privire la suspendarea activității în calitate de auditor pentru Kurteva Marina;

Decizia nr.07 din 15 ianuarie 2019 cu privire la suspendarea activității în calitate de auditor pentru Ursu Tatiana;

Decizia nr.06 din 15 ianuarie 2019 cu privire la suspendarea activității în calitate de auditor pentru Gherman Galina;

Decizia nr.05 din 15 ianuarie 2019 cu privire la suspendarea activității în calitate de auditor pentru Ababii Loreta;

Decizia nr.04 din 15 ianuarie 2019 cu privire la suspendarea activității în calitate de auditor pentru Zagorodniuc Vera;

Decizia nr.03 din 15 ianuarie 2019 cu privire la suspendarea activității în calitate de auditor pentru Gherman Cristina;

Decizia nr.02 din 15 ianuarie 2019 cu privire la suspendarea activității în calitate de auditor pentru Cornegruța Constantin;

Decizia nr.01 din 15 ianuarie 2019 cu privire la suspendarea activității în calitate de auditor pentru Zvonova Nadejda;