ANUNȚ

În atenția auditorilor selectați pentru participare la instruiri specializate oferite de Programul de cooperare transfrontalieră și transnațională România - Republica Moldova 2014 - 2020.

I.P. "Consiliul de supraveghere publică a auditului" informează despre petrecerea seminarului controlorilor la data de 12 noiembrie 2020, în format on-line, pe platforma pentru videoconferințe „ZOOM”, conform Agendei.

Prezența la instruire este obligatorie (de la început până la sfârșitul instruirii) în caz contrar nu veți fi incluși în lista finală.