ANUNȚ   

Instituția Publică „Consiliul de supraveghere publică a auditului” vă informează că la data de 27 noiembrie 2020, ora 09-00, se va desfășura examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor. 

Persoanele fizice care au depus cerere de participare la examen sunt obligate să achite plata pentru admiterea la proba scrisă, în mărime de 1590,60 lei, în termen de până la 5 zile lucrătoare înainte de data examenului.

Rechizitele bancare:
IP Consiliul de Supraveghere Publica a Auditului
c/f 1008601000134
MF-TR Chișinău - bugetul de stat
Cod IBAN MD60TRPCCC518430A01390AA

Locul desfășurării examenului este str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni nr. 61, în incinta Blocului A al Academiei de Studii Economice din Moldova, etaj 9, sala 904.

În vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, purtarea măștii de protecție este obligatorie în sala de examinare.