Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

HOTĂRÎRE Nr. 239 din 16-12-2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025

Informație privind factorii care generează riscuri reduse și sporite de spălare a banilor și finanțării terorismului pentru anul 2019

Raport privind factorii care generează riscuri reduse și sporite de spălare a banilor și finanțării terorismului pentru anul 2017

Informație privind factorii care generează riscuri reduse și sporite de spălare a banilor și finanțării terorismului pentru anul 2018

Baza de date privind măsurile restrictive internaționale aferente auditului situațiilor financiare la care Republica Moldova s-a aliniat

Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

Legea nr.165-XVI din 13.07.2007 pentru  ratificarea  Convenţiei  Consiliului  Europei  privind spălarea  banilor,depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională şi finanţarea terorismului

Convenţia internaţională *privind suprimarea finanţării terorismului din  09.12.1999

DIRECTIVA (UE) 2018/843 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 30 mai 2018

DIRECTIVA (UE) 2015/849 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 20 mai 2015

STANDARDELE INTERNAȚIONALE PRIVIND COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚAREA TERORISMULUI & PROLIFERARE, Recomandările FATF

MANUAL METODIC PENTRU APLICAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI DE CĂTRE ALȚI PARTICIPANȚI PROFESIONIȘTI

ORDIN cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor

ORDIN cu privire la aprobarea Gidului privind identificarea și monitorizarea persoanelor expuse politic

ORDIN cu privire la raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului