Informaţia privind instruirea profesională

Lista auditorilor 

care nu au efectuat instruirea profesională continuă în anul 2015,


Nr

D/o

Numele, prenumele auditorului

Datele privind eliberarea certificatului de calificare

seria

nr.

data eliberării

1
2
3
4
5