ANUNȚ 

Marți, 15 noiembrie 2022
Instituția Publică „Consiliul de supraveghere publică a auditului” vă informează că la data de 29 noiembrie 2022, ora 09-00, se va desfășura examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor. 

Persoanele fizice care au depus cerere de participare și sunt admiși la examen sunt obligate să achite plata pentru admiterea la proba scrisă, în mărime de 1980 lei, în termen de până la 5 zile lucrătoare înainte de data examenului.

Rechizitele bancare:
IP Consiliul de Supraveghere Publica a Auditului
c/f 1008601000134
MF-TR Chișinău - bugetul de stat
Cod IBAN MD60TRPCCC518430A01390AA

Locul desfășurării examenului este str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni nr. 61, în incinta Blocului A al Academiei de Studii Economice din Moldova, etaj 9, sala 904.