Anunţ

ATENȚIE!

Consiliul de supraveghere pubilca a auditului vă informează despre
modificarea adresei juridice:

Republica Moldova, mun. Chişinău,
str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 57/1, et. 4 bir. 414. 416, 418
tel. contact 022-66-75-48, 022-66-75-49
Adresa electronică: www.cspa.md