În atenția auditorilor

I.P. „Consiliul de supraveghere publică a auditului” vă informează că potrivit art. 39 alin. 3 al Legii nr. 271 din 15.12.2017 privind auditul situațiilor financiare, Consiliul este finanțat din următoarele plăți și cotizații efectuate de auditori, entități de audit, stagiari și persoane fizice admise la examenul pentru obținerea certificatului de calificare al auditorului:

a)    plata anuală în mărime de un salariu mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru fiecare raport al auditorului emis pentru auditul situaţiilor financiare individuale la entităţile de interes public și la entităţile mari;
b)    plata anuală în mărime de 0,2 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru fiecare raport al auditorului emis pentru auditul situaţiilor financiare individuale la alte entităţi decât la entităţile de interes public şi la entităţile mari supuse auditului obligatoriu şi solicitat;
c)    plata anuală în mărime de 0,5 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru fiecare raport al auditorului emis pentru auditul situaţiilor financiare consolidate;
d)    plata în mărime de 0,2 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru admiterea la probele scrise ale examenului pentru obținerea calificării profesionale de auditor;
e)   cotizațiile anuale ale auditorilor în mărime de 0,1 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern;
f)    cotizațiile anuale ale stagiarilor în mărime de 0,05 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern;
g)    plata pentru recunoașterea certificatului internațional în domeniul contabilității și auditului în mărime de 0,1 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern;
h)   plata unică în mărime de 0,1 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru înregistrarea auditorilor în Registrul public al auditorilor;
i)   plata unică în mărime de 0,2 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern, pentru înregistrarea entităților de audit în Registrul public al entităților de audit.

Cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023, în mărime de 11700 lei, a fost aprobat de Guvernul Republicii Moldova prin Hotărârea nr. 936 din 28.12.2022 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023.

Rechizitele bancare:
IP Consiliul de Supraveghere Publica a Auditului
c/f 1008601000134
MF-TR Chișinău - bugetul de stat
Cod IBAN MD60TRPCCC518430A01390AA

Totodată, conform art. 50 alin. 6 al Legii nr. 271 din 15.12.2017 privind auditul situațiilor financiare, entităţile de audit care deţin licenţe pentru desfăşurarea activităţii de audit valabile, eliberate de Camera de Licenţiere, sunt obligate să se înregistreze în baza art. 9, fără achitarea plăţii unice de înregistrare, această plată fiind achitată la expirarea termenului de valabilitate a licenţei.

La înregistrare, auditorii/entitățile de audit vor depune Cerere de înregistrare și Declarații pe propria răspundere, stabilite de legislație, care sunt plasate pe pagina web a Consiliului la rubrica „Formulare utile”.