În atenția auditorilor

Consiliul de supraveghere publică a auditului vă informează că Înregistrarea auditorilor și entităților de audit conform art. 6-10 al Legii nr. 271 din 15.12.2017, privind auditul situațiilor financiare, presupune achitarea plăților unice de înregistrare în temeiul art.39 al aceleiași Legi:

lit. h) plata unică în mărime de 0,1 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat anual de către Guvern, pentru înregistrarea auditorilor în Registrul public al auditorilor;

lit. i) plata unică în mărime de 0,2 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat anual de către Guvern, pentru înregistrarea entităţilor de audit în Registrul public al entităţilor de audit.

Cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019, în mărime de 6975 lei, a fost aprobat de Guvernul RM prin Hotărîrea nr. 21 din 18.01.2019 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019.

Achitarea poate fi efectuată prin virament la următoarele  Rechizitele bancare:

IP Consiliul de Supraveghere Publica a Auditului
c/f 1008601000134

Ministerul Finantelor - Trezoreria de stat
Contul de plati 2264011002
Codul IBAN MD60TRPCCC518430A01390AA

Persoanele fizice care doresc să achite în numerar plata unică pentru înregistrarea auditorilor în Registrul public al auditorilor, se pot adresa la orice filială a băncilor: BC „Moldova Agroindbank” SA și BC „Moldindconbank”SA cu indicarea IBAN-ului și destinației plății.

Totodată, conform art.50 alin.6 al al Legii nr. 271 din 15.12.2017, privind auditul situațiilor financiare, entităţile de audit care deţin licenţe pentru desfăşurarea activităţii de audit valabile, eliberate de Camera de Licenţiere, sînt obligate să se înregistreze în baza art.9, fără achitarea plăţii unice de înregistrare, această plată fiind achitată la expirarea termenului de valabilitate a licenţei.

La înregistrare, auditorii și entitățile de audit vor depune Cereri de înregistrare și Declarații, stabilite de legislație, formatul cărora va fi aprobat  de către Comitetul de supraveghere a auditului în ședința din 01.02.2019, urmare vor fi plasate pe pagina web a Consiliului în rubrica „Formulare utile”