Arhiva

Potrivit Regulamentului privind controlul extern al calităţii lucrărilor de audit după modul de efectuare, controalele externe pot fi şi controale repetate - controale efectuate în vederea evaluării eficienţei măsurilor de remediere şi de sancţionare aplicate în urma controlului extern (pct.11 din Regulament).

         În Planul semestrial de control extern al Serviciului de control şi verificare din cadrul Consiliului de supraveghere a activităţii de audit pentru semestrul II al anului 2017 au fost incluse pentru a fi controlate repetat societăţile de audit:

Denumirea societăţii de audit

Tipul controlului extern

Perioada de exercitare

,,Novaudit” SRL

repetat

iulie - decembrie

,,Afex Service” SRL

repetat

iulie - decembrie

,,Confirmare - Audit” SRL

repetat

iulie - decembrie

şi auditorii întreprinzători individuali:

 

Denumirea auditorului întreprinzător individual

Tipul controlului extern

Perioada de exercitare

AÎI  ,,Şcerbatiuc Valentin” 

repetat

iulie - decembrie

AÎI  ,, Auditor-Ciolac V. N.” 

repetat

iulie - decembrie