A N U N Ț

Instituția Publică  „Consiliul de supraveghere publică a auditului”  vă informează că la data de 29 noiembrie 2019, ora 09-00, se va desfășura  examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor.

Persoanele fizice care au depus cerere de participare la examen sunt obligați să achite în termen de pînă la 5 zile lucrătoare înainte de data examenului plata pentru admiterea la probele scrise, în mărime de 1395,00 lei.

A N U N Ț

Instituția Publică  „Consiliul de supraveghere publică a auditului”  vă informează că la data de 30.05.2019, ora 08-30, se va desfășura  examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor. Pretendenții care au depus cerere de participare la examen sunt obligați să achite plata pentru admiterea la probele scrise în mărime de 1395,00 lei.

 Rechizitele bancare ale Consiliului:

 I.P. „Consiliul de Supraveghere Publica a Auditului”
 c/f 1008601000134

Pagini