A N U N Ț cu privire la desfășurarea examenului pentru obținerea calificării profesionale de auditor

Instituția Publică  „Consiliul de supraveghere publică a auditului”  vă informează că în luna februarie se va desfășura examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor.

Data și locul desfășurării examenului vor fi aduse în prealabil la cunoștința participanților pe pagina oficială a Consiliului de supraveghere publică a auditului.

Pagini