În atenția auditorilor din sectorul corporativ

Ministerul Finanțelor, conform prevederilor pct. 20 subpct.1) lit.c) al Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare trasfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 576 din 19.07.2017,  informează despre selectarea auditorilor privind participarea la instruiri specializate oferite de Programe  pentru efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor în cadrul proiectelor.

Pagini