Conferința în domeniul auditului situațiilor financiare

Ministerul Finanțelor informează că pe data de 31 octombrie 2017, ora 13.00 va avea loc Conferința în domeniul auditului situațiilor financiare.

Obiectivul major al Conferinței este de a discuta cu auditorii pe marginea celor mai importante aspecte de politici incluse în proiectul Legii privind auditul situațiilor financiare, modificări și completări operate în textul proiectului în urma avizării acestuia, precum și ilucidarea neclarităților care pot să apară în urma prezentării proiectului în cadrul evenimentului.

Pagini