Anul 2016

Anul 2015

Lista societăţilor de audit,auditorilor întreprinzători individuali care au
prezentat rapoarte privind transparenţa societăţii de audit,
a auditorului întreprinzător individual pentru anul 2016 conform art.10
al Legii privind activitatea de audit nr.16-XVI din 16.03.2007

În atenţia auditorilor, societăţilor de audit şi auditorilor întreprinzători individuali

Pentru o conlucrare mai efectivă cu mediul profesiei de audit, de exemplu:  schimb de opinii pe anumite poziţii ale domeniului profesat sau solicitarea unei clarităţi de către Consiliul de supraveghere a activităţii de audit auditorului, societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual în cazul unei sesizări la adresa acestuia(eia), membrii Consiliului de supraveghere a activităţii de audit, în şedinţa din 11 iulie 2017,  au propus iniţierea unui Registru actualizat a datelor de contact şi de adrese ale auditorilor, societăţilor  de  audit şi auditorilor întrepr

Pagini