A N U N Ț cu privire la locul desfășurării examenului pentru obținerea calificării profesionale de auditor din data de 29 noiembrie 2019, ora 09-00.

Locul desfășurării examenului este str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni nr. 61, în incinta Blocului A al Academiei de Studii Economice din Moldova, etaj 9, sala 904.

Reamintim, că examenele pentru obținerea certificatului de calificare al auditorului vor avea loc și în luna decembrie 2019 și se vor desfășura în ultima decadă a lunii.

A N U N Ț

Instituția Publică  „Consiliul de supraveghere publică a auditului”  vă informează că la data de 29 noiembrie 2019, ora 09-00, se va desfășura  examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor.

Persoanele fizice care au depus cerere de participare la examen sunt obligați să achite în termen de pînă la 5 zile lucrătoare înainte de data examenului plata pentru admiterea la probele scrise, în mărime de 1395,00 lei.

Pagini