ANUNȚ   

Instituția Publică „Consiliul de supraveghere publică a auditului” vă informează că la data de 27 noiembrie 2020, ora 09-00, se va desfășura examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor. 

Persoanele fizice care au depus cerere de participare la examen sunt obligate să achite plata pentru admiterea la proba scrisă, în mărime de 1590,60 lei, în termen de până la 5 zile lucrătoare înainte de data examenului.

ANUNȚ

În atenția auditorilor selectați pentru participare la instruiri specializate oferite de Programul de cooperare transfrontalieră și transnațională România - Republica Moldova 2014 - 2020.

I.P. "Consiliul de supraveghere publică a auditului" informează despre petrecerea seminarului controlorilor la data de 12 noiembrie 2020, în format on-line, pe platforma pentru videoconferințe „ZOOM”, conform Agendei.

Pagini