A N U N Ț

Instituția Publică  „Consiliul de supraveghere publică a auditului”  vă informează că la data de 25.04.2019, ora 08-30, se va desfășura  examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor. Pretendenții care au depus cerere de participare la examen sunt obligați să achite plata pentru admiterea la probele scrise în mărime de 1395,00 lei.

 Rechizitele bancare ale Consiliului:

 I.P. „Consiliul de Supraveghere Publica a Auditului”
 c/f 1008601000134

În atenția auditorilor

Instituția Publică „Consiliul de supraveghere publică a auditului” vă informează că entitățile de audit întocmesc și prezintă Raportul privind respectarea procedurilor de control al calității auditului pînă la 30 aprilie, conform art.24 alin.(4) al Legii nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare.

Pagini