ANUNȚ 

Instituția Publică „Consiliul de supraveghere publică a auditului”  vă informează cu privire la aprobarea criteriilor de selectare și termenilor de referință privind stabilirea listei auditorilor pentru participarea la instruiri specializate pentru efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor în cadrul proiectelor finanțate de Uniunea Europeană în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională.

A N U N Ț

Instituția Publică  „Consiliul de supraveghere publică a auditului”  vă informează că la data de 30 octombrie 2020, ora 09-00, se va desfășura  examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor.

Persoanele fizice care au depus cerere de participare la examen sunt obligate să achite plata pentru admiterea la proba scrisă, în mărime de 1590,60 lei, în termen de până la 5 zile lucrătoare înainte de data examenului.

Rechizitele bancare:

Pagini