În atenția auditorilor selectați pentru participare la instruiri specializate oferite de Programe privind efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor în cadrul proiectelor

Ministerul Finanțelor, conform Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare trasfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 576 din 19.07.2017, informează despre pertecerea seminarului pe Programul Transnațional Dunărea pentru auditorii selectați. Seminarul va avea loc pe 16 octombrie 2018 la Summit Centru, str. Tighina 49/3, Chișinău. Traducerea va fi oferită de către organizatorii seminarului.

Certificatul de calificare al auditorului, exclus din categoria actelor permisive

În ședința Guvernului din 4 iulie curent, a fost aprobat un proiect de lege pentru modificarea unor acte legislative, prin care, Certificatul de calificare al auditorului pentru auditul general a fost exclus din lista actelor permisive eliberate de către autotitățile emitente persoanelor fizice și juridice pentru practicarea activității de întreprinzător. Proiectul urmează să fie discutat și aprobat, și de către Parlament. 

Pagini