Raport privind factorii care generează riscuri reduse și sporite de spălare a banilor și finanțării terorismului

Prezentul Raport este elaborat în conformitate cu prevederile art.6 alin.(11) al Legii nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și pct.3 al Hotărîrii Guvernului nr.496 din 25.05.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea activităților și tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Pagini