În atenţia auditorilor, societăţilor de audit şi auditorilor întreprinzători individuali

Pentru o conlucrare mai efectivă cu mediul profesiei de audit, de exemplu:  schimb de opinii pe anumite poziţii ale domeniului profesat sau solicitarea unei clarităţi de către Consiliul de supraveghere a activităţii de audit auditorului, societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual în cazul unei sesizări la adresa acestuia(eia), membrii Consiliului de supraveghere a activităţii de audit, în şedinţa din 11 iulie 2017,  au propus iniţierea unui Registru actualizat a datelor de contact şi de adrese ale auditorilor, societăţilor  de  audit şi auditorilor întrepr

Pagini