Conferința în domeniul auditului situațiilor financiare

Ministerul Finanțelor informează că pe data de 31 octombrie 2017, ora 13.00 va avea loc Conferința în domeniul auditului situațiilor financiare.

Obiectivul major al Conferinței este de a discuta cu auditorii pe marginea celor mai importante aspecte de politici incluse în proiectul Legii privind auditul situațiilor financiare, modificări și completări operate în textul proiectului în urma avizării acestuia, precum și ilucidarea neclarităților care pot să apară în urma prezentării proiectului în cadrul evenimentului.

Anul 2016

Anul 2015

Lista societăţilor de audit,auditorilor întreprinzători individuali care au
prezentat rapoarte privind transparenţa societăţii de audit,
a auditorului întreprinzător individual pentru anul 2016 conform art.10
al Legii privind activitatea de audit nr.16-XVI din 16.03.2007

Pagini