Funcții vacante

ANUNȚ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor vacante de specialist principal și contabil-șef din cadrul Consiliului de supraveghere publică a auditului cu începere de la 01 septembrie 2023 

În conformitate cu Regulamentul de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 807 din 20 august 2018, Consiliul de supraveghere publică a auditului anunţă concurs  pentru ocuparea următoarelor funcţii vacante:

Pagini