Anunţ

ATENȚIE!

Consiliul de supraveghere pubilca a auditului vă informează despre
modificarea adresei juridice:

Republica Moldova, mun. Chişinău,
str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 57/1, et. 4 bir. 414. 416, 418
tel. contact 022-66-75-48, 022-66-75-49
Adresa electronică: www.cspa.md

În atenția auditorilor selectați pentru participare la instruiri specializate oferite de Programe privind efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor în cadrul proiectelor

Ministerul Finanțelor, conform Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare trasfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 576 din 19.07.2017, informează despre pertecerea seminarului pe Programul Transnațional Dunărea pentru auditorii selectați. Seminarul va avea loc pe 16 octombrie 2018 la Summit Centru, str. Tighina 49/3, Chișinău. Traducerea va fi oferită de către organizatorii seminarului.

Pagini