În atenția auditorilor

Consiliul de supraveghere publică a auditului vă informează că Înregistrarea auditorilor și entităților de audit conform art. 6-10 al Legii nr. 271 din 15.12.2017, privind auditul situațiilor financiare, presupune achitarea plăților unice de înregistrare în temeiul art.39 al aceleiași Legi:

lit. h) plata unică în mărime de 0,1 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat anual de către Guvern, pentru înregistrarea auditorilor în Registrul public al auditorilor;

Anunţ

ATENȚIE!

Consiliul de supraveghere pubilca a auditului vă informează despre
modificarea adresei juridice:

Republica Moldova, mun. Chişinău,
str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 57/1, et. 4 bir. 414. 416, 418
tel. contact 022-66-75-48, 022-66-75-49
Adresa electronică: www.cspa.md

Pagini