În atenția auditorilor

Consiliul de supraveghere publică a auditului vă informează că Înregistrarea auditorilor și entităților de audit conform art. 6-10 al Legii nr. 271 din 15.12.2017, privind auditul situațiilor financiare, presupune achitarea plăților unice de înregistrare în temeiul art.39 al aceleiași Legi:

lit. h) plata unică în mărime de 0,1 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat anual de către Guvern, pentru înregistrarea auditorilor în Registrul public al auditorilor;

Pagini