Funcții vacante

A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor vacante din cadrul Consiliului de supraveghere publică a auditului cu începere de la 14 februarie 2019

În conformitate cu Regulamentul de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.807 din 20 august 2018, Consiliul de supraveghere publică a auditului anunţă concurs  pentru ocuparea următoarelor funcţii  vacante:

Pagini