Raportul anual de activitate al CSAA pentru anul 2016