Recunoașterea certificatelor de calificare internaționale în domeniul contabilității și auditului

Certificatele de calificare internaţională în domeniul contabilităţii şi auditului, care pot fi recunoscute:

  1. Certificatul de auditor sau alt document confirmativ al auditorului autorizat și înregistrat în una din ţările membre ale Uniunii Europene;
  2. ACCA Qualification – Expert Contabil Autorizat, calificare conferită de Asociația Experților Contabili Autorizați (ACCA - the Association of Chartered Certified Accountants);
  3. DipIFR  (Diploma in International Financial Reporting) - Diploma în Raportare Financiară Internaţională;
  4. CIPA (Certified International Professional Accountant) - Contabil Internaţional Profesionist Certificat;
  5. CAP (Certified Accountant Practitioner) - Contabil- Practician Certificat.

Certificatul de calificare internaţională în domeniul contabilităţii şi auditului se prezintă pentru recunoaștere de către persoana fizică și îi oferă dreptul de a fi scutit de la susţinerea unui/unor examene pe discipline pentru obţinerea certificatului de calificare al auditorului.